ข้อมูลโครงการ 1
รายละเอียดภาพรวมที่มีในโครงการ

ข้อมูลโครงการ
รายละเอียดภาพรวมที่มีในโครงการ

The Olive Nature Park พื้นที่แห่ง “มาตรฐานใหม่”

เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มักเริ่มต้นจากการยกระดับมาตรฐานชีวิตในพื้นที่
ที่เรียกว่า “บ้าน” ที่เป็นจุด Start ของทุกวัน

ได้มากกว่า “บ้าน”

เพราะคําว่าบ้าน เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆ เราจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างบ้าน ที่เป็นมากกว่าบ้าน ให้เป็นพื้นที่ ที่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่แรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับทุก Generation ได้อย่างยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle แบบไหน ก็สามารถเป็นไปได้บนพื้นที่แห่งนี้

#Theolive #Theolivenatureoark #ดิโอลีฟหาดใหญ่ #บ้านเดี่ยวหาดใหญ่ #หาดใหญ่

The Olive Nature Park พื้นที่แห่ง “มาตรฐานใหม่”

เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มักเริ่มต้นจากการยกระดับมาตรฐานชีวิตในพื้นที่
ที่เรียกว่า “บ้าน” ที่เป็นจุด Start ของทุกวัน

ได้มากกว่า “บ้าน”

เพราะคําว่าบ้าน เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆ เราจึงมีเป้าหมายที่จะสร้างบ้าน ที่เป็นมากกว่าบ้าน ให้เป็นพื้นที่ ที่สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี พื้นที่แรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับทุก Generation ได้อย่างยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle แบบไหน ก็สามารถเป็นไปได้บนพื้นที่แห่งนี้

#Theolive #Theolivenatureoark #ดิโอลีฟหาดใหญ่ #บ้านเดี่ยวหาดใหญ่ #หาดใหญ่

ลงทะเบียน
เพื่อรับส่วนลดและสิทธิพิเศษสูงสุด

  งบประมาณในการซื้อ*

  4 - 5 ล้าน5.5 - 6 ล้าน6.5 - 7 ล้าน7.5 - 8 ล้าน8.5 - 9 ล้าน9.5 - 10 ล้าน

  ภาพบรรยากาศโครงการ
  The Olive ดิโอลีฟ หาดใหญ่
  ภาพบรรยากาศโครงการ
  The Olive ดิโอลีฟ หาดใหญ่
  แผนที่โครงการ
  Graphic Map
  Google Map

   

  ใกล้แก้มลิง 1 นาที

   

  ใกล้โลตัส ม.อ. 4 นาที

   

  ตรงข้ามเทศบาลคอหงส์ใหม่

   

  ใกล้ศูนย์การค้าเซนทรัล 7 นาที

   

  ใกล้ ม.อ. เพียง 3 นาที

  แผนที่โครงการ
  Graphic Map
  Google Map

   

  ใกล้แก้มลิง 1 นาที

   

  ใกล้โลตัส ม.อ. 4 นาที

   

  ตรงข้ามเทศบาลคอหงส์ใหม่

   

  ใกล้ศูนย์การค้าเซนทรัล 7 นาที

   

  ใกล้ ม.อ. เพียง 3 นาที

  ความคืบหน้าโครงการ
  บ้านตัวอย่างของเรากำลังมา!

  บ้านตัวอย่าง Type B เริ่มแล้ว เชิญเข้าชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวัน ลึกถึงโครงสร้าง

  Sales Gallery
  สำนักงานขาย100%
  • พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมโครงการ
  Project Road
  ภาพรวมถนนโครงการ100%
  • ถนนทางเข้าหน้าโครงการ
  • ถนนภายในโครงการ
  • ถนนทางบริการที่ 2
  Project Wall Building
  กำแพงรั้วรอบโครงการ100%
  • การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
  • มีการทำกำแพงกันดิน ป้องกันดินไถล
  • ควบคุมการก่อสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา
  บ้านตัวอย่าง Type B
  บ้านตัวอย่าง Type B 75%
  • งานหลังคาของบ้านตัวอย่าง
  • งานฉาบผนังของบ้านตัวอย่าง
  ระบบท่อระบายน้ำ
  ระบบท่อระบายน้ำ100%
  • การวางท่อระบายน้ำเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
  • ตรวจสอบระดับน้ำไหลหลังการติดตั้ง
  • ใช้ท่อ คสล. ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
  • ควบคุมการก่อสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา
  Underground Cable System
  ระบบสายไฟฟ้าลงดิน15%
  • วางแผนโครงสร้างสายไฟฟ้าลงดิน
  • ควบคุมงานโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
  ความคืบหน้าโครงการ
  บ้านตัวอย่างของเรากำลังมา!

  Soil Boring การตรวจสอบความหนาแน่น ถึง 3 จุด เพื่อสร้างความมั่นใจในการวางเสาเข็มของบ้านทุกๆหลัง เพื่อป้องกันการเกิดรอยร้าวตามตัวบ้าน

  Sales Gallery
  สำนักงานขาย100%
  • พร้อมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชมโครงการ
  Project Road
  ภาพรวมถนนโครงการ100%
  • ถนนทางเข้าหน้าโครงการ
  • ถนนภายในโครงการ
  • ถนนทางบริการที่ 2
  Project Wall Building
  กำแพงรั้วรอบโครงการ100%
  • การก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
  • มีการทำกำแพงกันดิน ป้องกันดินไถล
  • ควบคุมการก่อสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา
  บ้านตัวอย่าง Type B
  บ้านตัวอย่าง Type B 75%
  • งานหลังคาของบ้านตัวอย่าง
  • งานฉาบผนังของบ้านตัวอย่าง
  ระบบท่อระบายน้ำ
  ระบบท่อระบายน้ำ100%
  • การวางท่อระบายน้ำเป็นไปตามหลักวิศวกรรม
  • ตรวจสอบระดับน้ำไหลหลังการติดตั้ง
  • ใช้ท่อ คสล. ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.
  • ควบคุมการก่อสร้างโดยสามัญวิศวกรโยธา
  Underground Cable System
  ระบบสายไฟฟ้าลงดิน0%
  • วางแผนโครงสร้างสายไฟฟ้าลงดิน
  • ควบคุมงานโดยช่างไฟฟ้ามืออาชีพ